За повече информация

0887 711 308 mariela_ar@tracebg.com

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ И ПЛАНИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО"

„БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ И ПЛАНИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО“

За програмата

Учебен план

Прием

Преподаватели

Бизнес мениджмънт и планиране в строителството

С Магистърската програма "Бизнес мениджмънт и планиране в строителството" ние целим да подготвим специалисти, притежаващи знания и практически умения адекватни на потребностите на строителния бизнес, както и строителни инженери-мениджъри в големи български и международни компании.