За повече информация

0887 711 308 mariela_ar@tracebg.com

БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ И ПЛАНИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ВУЗФ съвместно с Академия „Трейс“ предоставя възможност на дипломираните инженери да развиват своята професионална кариера на най- вълнуващите проекти в индустрията и транспортната инфраструктура, които могат да бъдат предложени. Докато набирате ценен професионален опит вие учите и получавате подкрепа да участвате в управлението на проекти в строителството.

Отлично подготвен строителен инженер не означава задължително отлично подготвен и ефективен   ръководител. Изискванията към  управлението на строителни  обекти в днешните реалности са различни и те се променят постоянно. Тази програма ще ви подготви  за това как се управлява и планират ресурсите при изграждането на голям строителен проект, как се координират дейностите в практиката,  как се сформира екип, какви са правилата, гарантиращи ефективното управление на  финансовите потоци. Ще научите правилата и техниките на различните процеси в осъществяването на  успешни бизнес преговори, в разрешаването на конфликти.

Програмата отговаря на острата нужда на българския строителен бизнес  от ново поколение инженери – мениджъри, които в работата си прилагат инженерните принципи, но имат бизнес знанията за реализирането на успешни, качествено изпълнени и ефективни  проекти.

Ние избираме практичния подход, защото:

  • споделеният опит от лектори- практици и гост- лектори е най- ценният урок. Те са успешни , стартирали са и са развили своята кариера и бизнес в България, в международни компании. Съгласни са да отделят от времето си за да предадат своите  знания и опит придобити в годините
  • използването на интерактивен подход и бизнес инструменти в сферата на иновациите, финансите и управлението,  които се преподават от млади и вдъхновяващи академични преподаватели дава необходимата база за развитието на успешна мениджърска кариера
  • срещата с хора, които са избрали своя път на кариерно развитие създава стимулираща и интелектуална среда, която предполага устойчиви професионални контакти между участниците в програмата

Ние  създаваме  образователен продукт, който гарантира усвояването на  устойчиви, практически ориентирани знания и умения, които нямат аналог в българското обучение.

Цели на програмата:

  • Да подготвим специалисти, притежаващи знания и практически умения адекватни на потребностите на строителния бизнес, без значение къде избирате да се реализирате- България, Европа или на други места по света
  • Да бъдете желани строителни инженери-мениджъри  в големи български  и международни компании