За повече информация

0887 711 308 mariela_ar@tracebg.com

Преподаватели

Практичeн подход на преподаване

Използваме най-съвременните концепции, практики и бизнес инструменти в сферата на мениджмънта и финансите. Интерактивен подход на преподаване и учене.

Лектори практици и личното им отношение към участниците в програмата 

Гост-лектори – успешни мениджмъри, стартирали и развили своя бизнес в България. Млади и талантливи академични преподаватели, които носят духа на новото време в българското образование.

Споделяне на знания и опит, създаване на устойчиви професионални контакти 

Създаване на устойчиви контакти между студентите, а също и с лекторите и компаниите.


проф. д-р инж. Николай Михайлов /гост лектор/

Председател на СД на “Трейс Груп Холд” АД и мажоритарен собственик на компанията.IMG_9522_1[1]  Той е  ръководител на катедра “Пътища” в УАСГ. Има специализации по мениджмънт в ИУ Варна и Австрийската стопанска камара.проф. Михайлов е председател на БФТИ, член на ББА по пътна безопасност, на Камарата на строителите в България, на ББК „Пътища“. Съпредседател е на Комитета по “Инвестиционни проекти и инфраструктура” към КРИБ. Той е  председател на УС на фондация „Трейс за хората“, член на УС на фондация „Буров“ и  на съвета на настоятелите на НАТФИЗ“ Кръстьо Сарафов“.

Носител на Приз “Буров” за индустриално управление за 2010 г. Отличен с приза на Сдружението на пътните инженери и консултанти –  “Инженер на годината 2012”.

Вярва в интелектуалния и духовен потенциал на българите и възможността да сбъдват мечтите си, създавайки успешна професионална кариера в България.

инж. Стела Манева 

Магистър по специалността „Транспортно строителство“ . инж. Манева е специалист, 24821_102623866446386_3160208_nкойто изгражда своята професионална кариера последователно и отговорно. Тя е доказан специалист , който организира и ръководи дейността по изпълнение на обекти с различна сложност, организира осигуряването на обектите с работни проекти, РПОИС, ПСД и други, ръководи работата за оценка на техническите проекти на обектите, организира работата в техническо и технологично отношение, ценообразуването и оферирането, организира внедряването на съвременни технологични решения и продукти за подобряване показателите на качеството, подготвя необходимата документация за завършване и предаване на обекти в експлоатация. Конструктор, проектант, ръководител на обекти, главен инженер

доц. д-р Даниела Илиева- Колева

Д-р Илиева-Колева е преподавател в Daniela-Ilieva-KolevaУниверситета ВУЗФ, в международния факултет на университета Шефилд и в Университета за национално и световно стопанство. Дисциплините, по които Даниела преподава са “Стратегически мениджмънт”, “Организационно поведение”, “Бизнес комуникации”, “Бизнес коучинг” и “Корпоративна социална отговорност”. Също така тя е експерт по “Международен туризъм и мениджмънт в туризма”. Има бакалавърска степен по “Бизнес администрация”, магистърска степен по “Маркетинг” и докторска степен по икономика. Професионален консултант е по “Бизнес етикет и международен протокол”. Тя е и сертифициран мастър-практик по невро-лингвистично програмиране, както и сертифициран мастър по коучинг и хипнотерапия.

доц. д-р Юлия Добрева  ВУЗФ

Юлия Добрева е главен асистент във Висшето Julia-Dobrevaучилище по застраховане и финанси. Лектор е и в международния факултет на университета Шефилд. Юлия е доктор по икономика, специалност „Политическа икономия” от СУ “Св. Климент Охридски”. В момента работи като експерт в Централна Кооперативна Банка. Основната мотивация на Юлия като лектор е проследяването на ефекта от предаване на знания на студентите, както и изграждането на уверени, целеустремени и ангажирани личности – с визия за бъдещото си развитие, творчески подход и изградена ценностна система.

гл.ас. Бисер Райнов 

Бисер Райнов е главен асистент във Висшето Biser-Rainovучилище по застраховане и финанси. Той е сертифициран вътрешен одитор (CIA), член на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България. Бисер има над 20 г. опит в областта на счетоводната отчетност. Ръководил е счетоводни отдели на предприятия от реалния и неправителствения сектор.

Виктория Лазарова

Професионален, личен и бизнес коуч 

Сертифицирана от Bob Proctor, Proctor & Gallaher Insitute, НЛП Практик и Хипнотерапевт, член на ViktoriaАмериканската асоциация за интегративна психология. Виктория е съавтор на две книги издадени в САЩ,  Канада и България. През 2011 година получава наградата “Бизнес Дама на годината”, съосновател и член на международния менторски екип “SEVEN”. Има 15 години опит в динамична корпоративна среда на ключови търговски  позиции. След опита си в компании като Pirelli, Telenor, Allterco, Виктория Лазарова решава да надгради своите знания и умения и да помага на хората и компаниите да се развиват и успяват по нов начин. Тя става ученик на самият Боб Проктър и взема най-високият клас сертификация на неговите коучинг програми.

доц. д-р Наталия Футекова

Управляващ съдружник на “И Ар Пи България” ООД Natalia(ERP.BG) – една от водещите български фирми за разработка на бизнес софтуер, в която е преминала през различни нива и позиции. Участвала е в редица проекти по внедряване на информационни системи, пускане на пазара на нови софтуерни продукти, маркетингови кампании, както и обществени инициативи.