За повече информация

0887 711 308 mariela_ar@tracebg.com

Условия за прием:

Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех не по- нисък от „добър“ от дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър”  или „магистър”.

Срок за:
подаване на документи: до 05.09.2016 г.
провеждане на интервюта: до 20.09.2016г.
записване: 20.09.2016 до 10.10.2016 г.
Подаване на документи на: marketing@vuzf.bg

КОНТАКТИ

гр. София 1618 ж.к. “Овча Купел”
ул. “Гусла”

тел: +359 2 401 58 12

факс: +359 2 401 58 21