За повече информация

0887 711 308 mariela_ar@tracebg.com

Такси

Продължителността на магистърската програма се определя в зависимост от квалификацията на студента от предходната образователна степен:

  • два семестъра – за завършилите инженерна, архитектурна бакалавърска или магистърска степен и икономическа специалност, бакалавърска степен
  • три семестъра – за завършилите инженерни или архитектурни специалности в бакалавърска или магистърска степен;

Семестриални такси

  • Таксата за обучение е в размер на 1 100 евро на семестър за специалистите, чието обучение e с продължителност два семестъра.
  • Подготвителният семестър е на стойност  500 евро.
  • Подготвителният семестър  се провежда онлайн в рамките на онлайн обучителната среда на ВУЗФ.

Финансови облекчения и кредити

  • При разсрочено плащане на семестриалната такса тя се покрива на три вноски в рамките на един семестър
  • Кандидатите могат да кандидатстват за стипендии
  • Студентите имат възможността да кандидатстват за студентски кредит, на който ВУЗФ да бъде гарант

Такса за кандидатстване

  • Кандидатстудентски документи – 10 лв. (при закупуване от книжарницата на ВУЗФ)
  • Обработка на кандидатстудентски документи – 40 лв

За повече подробности можете да се свържете с Мариела Рунтева,  на 0887 711 308 и mariela_ar@tracebg.com  или оставете координатите си и ще се свържем с Вас.

Запитване